Repo Icon


BRC Tool - 2.7-9

3.45/5 (22 投票数).

Backup Restore Change device info by NNM

- Wipe cực sạch tất cả các app

- Change tất cả các info của device

- Hổ trợ backup restore app để chạy RRS

- Tự động fake useragent của safari sang Firefox, Chrome

- Hộ trợ nhiều tiện ích khácComments